Mijn werk als strateeg en designer heeft vaak te maken met veranderingen. Een nieuwe strategie vraagt vaak om een verandering van de organisatie en een overtuigend design beïnvloed gebruikers om eens iets nieuws te proberen. Dit boek geeft inzicht in de verschillende fasen die een rol spelen bij een gedragsverandering. En dus ook hoe je een verandering kunt regisseren.

Verschillende aanvliegroutes die gecombineerd kunnen worden zijn:

  1. Het communiceren van de gewenste vorm – Dus niet het slechte voorbeeld verbieden.
  2. Het geven van feedback om inzicht te bieden in het verschil tussen gewenst en huidig gedrag – Denk aan de ledborden in woonwijken die laten zien hoe hard je rijdt.
  3. Zorgen voor sociale inbedding – Mensen zijn geneigd zich met anderen te vergelijken en laten zich hierdoor beïnvloeden.
  4. Het bieden van een handelingsperspectief – Je kunt iets wel verbieden of afkeuren, maar zonder alternatief verandert er dan niets.
  5. Gebruikmaken van consequenties of beloningen – Mensen vermijden verlies en kunnen positief beloond worden met sociale, materiële en zelfgerichte beloningen.
  6. Ingaan op identiteit en zelfbeeld – Gewenst gedrag laten aansluiten bij een rol of doelgroep.
  7. Het bieden van ondersteuning in de zelfregulatie – Denk aan het volhouden van een streng dieet.

Al met al een waardevol boekje als inspiratie voor beïnvloeding.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *