Verbeter het effect van interactie en zorg ervoor dat een gewenste verandering bij je doelgroep een grotere kans van slagen heeft.

David Rock

David Rock

David Rock:

“Status is about relative importance to others. Certainty concerns being able to predict the future. Autonomy provides a sense of control over events. Relatedness is a sense of safety with others and Fairness is a perception of fair exchanges between people.”

 

Status

Status, de relatieve positie ten opzichte van anderen.

Bedreigend: Ongevraagd advies, beoordelingsgesprek

Belonend: Aandacht voor verbeteringen, positieve feedback, publieke erkenning, mensen de mogelijkheid geven om feedback op zichzelf te geven

Certainty

Zekerheid, de mogelijkheid om de toekomst te kunnen voorspellen. Omgaan met onzekerheid kost veel brainpower.

Bedreigend: Verandering, leugens, verwachtingen van mensen niet kennen

Belonend: Visie, strategieën, kaarten, planningen, impliciete zaken expliciet maken, aangeven wanneer meer zekerheid gegeven kan worden

Autonomy

Zelfstandigheid, het gevoel in controle te zijn over wat er gebeurt.

Bedreigend: Onontkoombare stress, werken in teams

Belonend: Een keuze uit 2 opties: A of B?, mensen zelf beslissingen laten nemen, autonomie benoemen

Relatedness

Erbij horen, een gevoel van veiligheid hebben bij anderen.

Bedreigend: Een onbekende ontmoeten, inde steek gelaten worden, niet betrokken worden

Belonend: Hand schudden, namen uitwisselen, gemeenschappelijke interesses bespreken, persoonlijk info uitwisselen tussen teamleden, coaching

Fairness

Rechtvaardigheid, eerlijke onderlinge uitwisselingen ervaren.

Bedreigend: Regels niet naleven, veel onduidelijkheden

Belonend: Transparantie verhogen, meer communiceren, verwachtingen afstemmen, eigen regels opstellen, mensen helpen een situatie vanuit verschillende perspectieven te zien.

 

Meer lezen?

www.davidrock.net/files/09_SCARF_in_2012_US.pdf

Of kijk hoe Dr. David Rock dit uitlegt:

http://www.youtube.com/watch?v=isiSOeMVJQk

 

2 Comments

  1. Pingback: Marcel de Jong™ | STOP MET COMMUNICEREN!

  2. Pingback: STOP MET COMMUNICEREN! – Marcel de Jong™

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *